Bez záznamu!

Facebook
Zit naplno Usti 2012
Magazin ZaObzorem
Otazníky života
Spojeni srdci

Klub Pathfinder

Kdo je to Pathfinder?

PATHFINDER = stopař, zvěd, průzkumník

... je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným.

Občanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder
organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími.Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportoavních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.

Cílem činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.

 

Patfinder

Patfinder

Patfinder

Patfinder

Patfinder

Patfinder

http://www.zitnaplno.cz/pathfinder/

Patfinder

Patfinder